Regulamin forum

Regulamin Forum Clovin.com.pl

§1 Postanowienia wstępne

 1. Usługa Forum (dalej „Forum”) świadczona jest przez Clovin S.A., z siedzibą przy ul. Zarzecze 14, 18-220, Czyżew – Osada, (KRS: 0000338658, NIP: 7221609039, REGON: 200305532) zwaną dalej Właścicielem.
 2. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie w oparciu o niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) i w sposób z nim zgodny.
 3. Warunkiem korzystania z Forum jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Forum polegające na umieszczaniu na Forum określonych wpisów, postów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 5. Forum jest poświęcone tematyce utrzymania czystości w firmach, a w szczególności w firmach z branży Horeca, zakładach produkcji spożywczej i mleczarskiej, zakładach meblowych i tapicerskich, warsztatach samochodowych, szkołach, przychodniach, instytucjach publicznych, hotelach SPA i salonach kosmetycznych oraz w firmach świadczących usługi utrzymania czystości i pralnictwa i wskazane jest aby treści zamieszczane na Forum dotyczyły tej tematyki.
 6. Uczestnictwo i korzystanie z Forum jest nieodpłatne, tj. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Forum oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za korzystanie z Forum, w szczególności za publikowane w jej ramach materiały. Powyższe nie dotyczy opłat związanych z połączeniem się przez Użytkownika ze stroną Forum.

 

§2 Zasady korzystania z Forum

 1. Przed założeniem nowego wątku na forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.
 2. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
 3. Na Forum nie wolno zamieszczać treści, które w jakikolwiek sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe. Nie wolno zamieszczać treści obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich (np. osób fizycznych, przedsiębiorstw, organizacji czy instytucji państwowych), treści dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny, stanowiących materiał reklamowy lub promocyjny.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
  • będących spamem czyli np. będących wielokrotnie powielanymi komentarzami
  • łamiących prawa autorskie;
  • propagujących używanie narkotyków, bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających ;
  • propagujących nadmierne spożywanie alkoholu;
  • zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
  • zawierającymi linki do stron internetowych zawierających reklamy 
  • zawierającymi dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • zawierających uwagi skierowane do firmy Clovin. Za wszystkie uwagi jesteśmy wdzięczni . W takiej sytuacji prosimy jednak o kontakt mailowy pod adresem clovin@clovin.com.pl.
 5. Z Forum Użytkownik może korzystać jako Użytkownik anonimowy (bez stałego, zarezerwowanego dla niego pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia).
 6. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski

 

§3 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkownika odpowiednim organom (na ich wniosek) w przypadku podjęcia działań określonych polskim prawem.
 2. W celu poprawiania jakości Forum Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Forum bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.
 3. Do Forum mają zastosowanie zapisy regulaminu portalu clovin.com.pl
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez uprzedniego informowania o nich Użytkownika.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r.
 6. Niniejszy Regulamin nie zastępuje w żaden sposób Regulaminu strony ani Polityki prywatności, które znajdują się pod adresami:

Potwierdzam
Przypomnij później

Informacje o polityce prywatności oraz ciasteczkach (ang. cookies)

Strona producenta Clovin.com.pl w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Korzystając ze strony clovin.com.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.
Clovin S.A., z siedzibą przy ul. Zarzecze 14, 18-220, Czyżewa, (KRS: 0000338658, NIP: 7221609039, REGON: 200305532) jako właściciel strony clovin.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników strony www

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
CLOVIN S.A., ul. Zarzecze 14, 18–220 Czyżew, NIP: 722-16-09-039 (dalej CLOVIN).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? W sprawach danych osobowych napisz do nas:
adres e-mail: odo@clovin.com.pl,
adres pocztowy: CLOVIN S.A. 18-220 Czyżew, ul. Zarzecze 14

Skąd mamy Twoje dane i dlaczego je przetwarzamy?
Otrzymaliśmy je od Ciebie za sprawą przesłanego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie clovin.com.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Clovin?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do odpowiedzi na korespondencję, którą do nas wysłałeś:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Clovin, którym jest:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec Clovin w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

Jeżeli się nie zgadzasz z naszą polityką prywatności opuść stronę.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)
Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Clovin

Potwierdzam
Przypomnij później