Zapraszamy do składania ofert na dostawę

,, Zespołu zasilania sprężonym powietrzem – 1 komplet”

Zapraszamy do składania ofert na dostawę ,, Zespołu zasilania sprężonym powietrzem – 1 komplet” Jako część modułów linii produkcyjnej do płynnych środków piorących - 1 komplet.

Oferty należy składać do dnia 24.07.2020r. na warunkach szczegółowo opisanych w zapytaniu ofertowym.

Zapraszamy do składania ofert.

Pliki do pobrania: Tutaj

Załącznik nr 1: zap 1.2020

Załącznik nr 2: do zap 2.POPW.2020

Załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe