Zapraszamy do składania ofert

na dostawę systemu wewnętrznego IT

1 komplet w ramach postępowania opisanego w zapytaniu ofertowym nr 1/POPW/2021.

Oferty należy składać do dnia 18.06.2021r.

Pliki do pobrania Tutaj

Załaczniki 

1. zapytanie ofertowe 1.popw.2021

2. Załacznik nr 1 zap 1.POPW.2021

3. Załacznik nr 2 zap 1.POPW.2021