Wyniki oferty dotyczącej Budowy kompletnej farmy fotowoltaicznej o mocy 313,5 kWp

Wyniki oferty dotyczącej Budowy kompletnej farmy fotowoltaicznej o mocy 313,5 kWp

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania nr 1/PV/2018 dotyczącego Budowy kompletnej farmy fotowoltaicznej o mocy 313,5 kWp wpłynęły następujące oferty:

- w dniu 12.10.2018r. wpłynęła oferta od firmy: SOLARIS OZE Maria Gałczyńska (25-310 Kielce ul. Kościuszki 11), cena netto oferty: 1.221.000,00 PLN (brutto: 1.501.830,00 PLN),

- w dniu 12.10.2018r. wpłynęła oferta od firmy: ENERGYRE Szymon Zaremba (32-600 Oświęcim,  Zaborze ul. Grojecka 128), cena netto oferty: 1.214.796,50 PLN (brutto: 1.494.199,70 PLN),

Oferta firmy ENERGYRE Szymon Zaremba (32-600 Oświęcim, Zaborze ul. Grojecka 128) uzyskała 100 pkt. i była najkorzystniejsza, a zatem została wybrana do realizacji.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.