TEST UOKIK proszków. Wysoka pozycja naszego produktu

UOKiK chce wspierać konsumentów w ich wyborach zakupowych.

Testy proszków do prania otwierają cykl badań, które temu służą.
Zgodnie z ustaloną metodologią proszki dozowano zgodnie z zaleceniem producenta. Zastosowano jednakowe warunki prania: taką samą masę wsadu, jednakowo przygotowaną wodę, taką samą temperaturę, czas prania. Pranie wykonywano w tej samej pralnicy. Badania dokonano w ciągu dwóch miesięcy sierpień-wrzesień 2020 r. Proszki przeszły w sumie 290 testów, podczas których uzyskano 7 450 różnych wyników cząstkowych. Do badań wytypowano 10 proszków do koloru na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa. Proszki kupowano w sklepach sieciowych, lokalnych i dyskontach. Badania wykonali pracownicy akredytowanego laboratorium UOKiK w Łodzi. Trwały one od sierpnia do września. Aby sprawdzić, jak proszki usuwają plamy, pracownicy laboratorium UOKiK wykorzystali gotową dzianinę bawełnianą z zestawem 15 rodzajów standaryzowanych zabrudzeń. Ta znana nam metodologia z naszych wewnętrznych testów pokazała wysoką pozycję naszego produktu. Wśród testowanych marek czyli Clovin, Persil, Bryza, E, Arie, Surf ,Vizir i Rex uplasowaliśmy się w większości przypadkach na wysokich pozycjach wyprzedzając konkurentów. W przypadku plam w porównaniu do konkurencji najlepiej usuwamy plamy z makupu, oleju mineralnego i gliny o włos przegraliśmy w plamach z torfu i tłuszczu zwierzęcego. W ogólnej ocenie jakości zajęliśmy ex aequo drugie miejsce ustępując tylko Persilowi.

Cały test znajdziecie tutaj