Realizacja projektu w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Realizacja projektu w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Projekt polega na utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego w zakresie prowadzenia badań nad środkami i technologią utrzymania czystości.

 Projekt zakłada budowę budynku centrum oraz zakup kompletnego wyposażenia centrum. Łączna wartość projektu wyniesie 4,3 mln zł netto (5,3 mln zł brutto).

Realizację projektu pozwoli nam na prowadzenie prac badawczych i opracowywanie nowych innowacyjnych produktów i procesów.

Inwestycja jest realizowana od stycznia 2018 do grudnia 2018 roku.