Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 2/POPW/2020

Informujemy, że w ramach postępowania nr 2/POPW/2020 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

WALTER Kompressortechnik Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 180, 91-222 Łódź ; data wpływu oferty 24.07.2020r., cena netto: 137.000,00 PLN, która uzyskała 88 pkt.

Pozostałe oferta które wpłynęły:

SMF Technology Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Elektryczna 14-16, 21-045 Świdnik; data wpływu oferty 24.07.2020r.

Dziękujemy za złożenie ofert.