Projekty UE

 

 Spółka realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 oś priorytetowa 5: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, typ projektu 2: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby,

pt.: „Uruchomienie produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej na własne potrzeby”.

Projekt polega na wybudowaniu farmy fotowoltaicznej o mocy 313,5 kWp, która pozwoli na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Rocznie pozwoli nam to na wyprodukowanie około 260 MWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na powierzchni dachów budynków produkcyjnych zakładu. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku oraz ustawą o odnawialnych źródłach energii w Polsce podjęto działania do zwiększenia udziału energii odnawialnej rozproszonej w zużyciu energii ogółem. Polska do roku 2020 powinna uzyskać wskaźnik na poziomie 15%.

 


 

Spółka realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP pt.: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CLOVIN S.A. przez wdrożenie prac B+R nad innowacyjnymi środkami detergentowymi piorącymi oraz do zmywania naczyń.

Projekt polega na podniesieniu konkurencyjności Spółki CLOVIN S.A. poprzez wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych oraz uruchomienie produkcji innowacyjnych środków detergentowych. Projekt pozwoli nam zaistnieć na rynku skoncentrowanych środków detergentowych piorących oraz zmywających w kraju i na świecie.

Projekt jest realizowany w okresie marzec 2017 - czerwiec 2018.

 


 

W 2015 roku firma CLOVIN S.A. zrealizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Projekt dotyczył: "Uruchomienia produkcji energii z OZE na własne potrzeby". W ramach tego projektu powstała farma fotowoltaiczna o mocy 40,08 kWp.

Uruchomienia produkcji energii z OZE na własne potrzeby

Potwierdzam
Przypomnij później

Informacje o polityce prywatności oraz ciasteczkach (ang. cookies)

Strona producenta Clovin.com.pl w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Korzystając ze strony clovin.com.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.
Clovin S.A., z siedzibą przy ul. Zarzecze 14, 18-220, Czyżewa, (KRS: 0000338658, NIP: 7221609039, REGON: 200305532) jako właściciel strony clovin.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników strony www

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorami, czyli podmiotami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, są:
CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Zarzecze nr 20, 18 – 220 Czyżew
F.P.U CLOVINnet Arkadiusz Jan Żanowski Włodzimierz Żanowski spółka cywilna, ul. Zarzecze 20, 18-220 Czyżew zwanymi dalej Współadministratorami.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? W sprawach danych osobowych napisz do nas:
adres e-mail: odo@clovin.com.pl,
adres pocztowy: CLOVIN S.A. 18-220 Czyżew, ul. Zarzecze 14

Skąd mamy Twoje dane i dlaczego je przetwarzamy?
Otrzymaliśmy je od Ciebie za sprawą przesłanego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie clovin.com.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Clovin?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do odpowiedzi na korespondencję, którą do nas wysłałeś:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Clovin, którym jest:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec Clovin w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

Jeżeli się nie zgadzasz z naszą polityką prywatności opuść stronę.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)
Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Clovin

Potwierdzam
Przypomnij później