Zapytanie ofertowe nr 7/2017 - oferenci

Zapytanie ofertowe nr 7/2017 - oferenci

W wyniku prowadzonego postępowania ofertowego (zapytanie ofertowe nr 7/2017) na dostawę: Flow Pack do pakowania tabletek do zmywarek oraz do prania w folię termokurczliwą rozpuszczalną w wodzie oraz folię PP + tunel obkurczający folię jako element linii do produkcji i konfekcjonowania tabletek do zmywarek oraz do prania (element modułu tabletkarki szybkoobrotowej wraz z linią Flow Pack)

W wyniku prowadzonego postępowania ofertowego (zapytanie ofertowe nr 7/2017) na dostawę:

Flow Pack do pakowania tabletek do zmywarek oraz do prania w folię termokurczliwą rozpuszczalną w wodzie oraz folię PP + tunel obkurczający folię jako element linii do produkcji i konfekcjonowania tabletek do zmywarek oraz do prania (element modułu tabletkarki szybkoobrotowej wraz z linią Flow Pack)

wpłynęła oferta firmy:

1. Ulma Packaging Polska Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Sikorskiego 6B, 05-119 Łajski; cena netto: 208.270,00 EUR (w przeliczeniu na PLN: 874.963,10 PLN); data wpływu oferty: 22.12.2017r., liczba uzyskanych punktów: 95 pkt.

W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta.

W związku z powyższym oferta tej firmy została wybrana do dostawy urządzenia.