Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

W związku z realizacja projektu pn: ,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CLOVIN S.A. przez wdrożenie prac B+R nad innowacyjnymi środkami detergentowymi piorącymi oraz do zmywania naczyń" nr POPW.01.03.01-20-0004/16 w ramach Programu Rozwoju Polska Wschodnia 2014-2020, Oś I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1: Wdrożenie innowacji przez MŚP.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę:

Modułu do linii  do produkcji i konfekcjonowania kapsułek piorących i zmywających:
- (Moduł): linia do produkcji wsadu płynnego wraz z mieszalnikami, wagami oraz wózkiem – 1 komplet

Składająca się z elementów:
I – Linia do produkcji wsadu płynnego wraz z mieszalnikami - 1 komplet
II – Wagi - 1 komplet
III – Wózek - 1 komplet

Załączniki do pobrania:

Załacznik nr 1 zapytanie 1/2018
Załącznik nr 2 zapytanie 2/2018
Zapytanie ofertowe 1/2018