Zapraszamy do składania ofert - zapytanie nr 7/2017

Zapraszamy do składania ofert - zapytanie nr 7/2017

Zapraszamy do składania ofert na dostawę Flow Pack do pakowania tabletek do zmywarek oraz do prania w folię termokurczliwą rozpuszczalną w wodzie oraz folię PP + tunel obkurczający folię.

W związku z realizacją projektu pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Clovin S.A. przez wdrożenie prac B+R nad innowacyjnymi środkami detergentowymi piorącymi oraz do zmywania naczyń" nr POPW.01.03.01-20-0004/16 w ramach Programu Rozwoju Polska Wschodnia 2014-2020, Oś I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1: Wdrożenie innowacji przez MŚP zapraszamy do składania ofert na dostawę:

 

Elementu modułu do linii do produkcji i konfekcjonowania tabletek do zmywarek oraz do prania (element modułu tabletkarki szybkoobrotowej wraz z linią Flow Pack):

Flow Pack do pakowania tabletek do zmywarek oraz do prania w folię termokurczliwą rozpuszczalną w wodzie oraz folię PP + tunel obkurczający folię.

 

Załączniki do pobrania
Załącznik nr 1 zap. 7
Załącznik nr 2 zap. 7
Zapytanie ofertowe 7/2017