Zapraszamy do składania ofert - zapytanie nr 6/2017

Zapraszamy do składania ofert - zapytanie nr 6/2017

Zapraszamy do składania ofert na dostawę modułu do konfekcjonowania kapsułek.

W związku z realizacją projektu pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Clovin S.A. przez wdrożenie prac B+R nad innowacyjnymi środkami detergentowymi piorącymi oraz do zmywania naczyń" nr POPW.01.03.01-20-0004/16 w ramach Programu Rozwoju Polska Wschodnia 2014-2020, Oś I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1: Wdrożenie innowacji przez MŚP zapraszamy do składania ofert na dostawę:

Modułu do linii do produkcji i konfekcjonowania kapsułek piorąch i zmywających:
Moduł do konfekcjonowania kapsułek w opakowania plastikowe typu wiaderko wraz z etykietowaniem - 1 komplet.


Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 zap. 6

Załącznik nr 2 zap. 6

Zapytanie ofertowe 6/2017