Zapraszamy do składania ofert – zapytanie nr 5/2017

Zapraszamy do składania ofert – zapytanie nr 5/2017

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia magazynu.

W związku z realizacją projektu pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Clovin S.A. przez wdrożenie prac B+R nad innowacyjnymi środkami detergentowymi piorącymi oraz do zmywania naczyń" nr POPW.01.03.01-20-0004/16 w ramach Programu Rozwoju Polska Wschodnia 2014-2020, Oś I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1: Wdrożenie innowacji przez MŚP zapraszamy do składania ofert na dostawę:

Wyposażenia magazynu – 1 komplet

W skład kompletu wchodzą:
I – Owijarka do palet – 1 komplet
II – Wózek widłowy elektryczny – 1 komplet
III – Wózek paletowy wjezdny – 1 komplet
IV – Regały magazynowe – 1 komplet

Załączniki do pobrania:
załącznik nr 1 zap 5 >>>
załącznik nr 2 zap 5 >>>
zapytanie ofertowe nr 5-2017 >>>