Zapraszamy do składania ofert na dostawę modułów linii produkcyjnej do płynnych środków piorących

Zapraszamy do składania ofert na dostawę modułów linii produkcyjnej do płynnych środków piorących – 1 komplet w ramach postępowania nr 5/POPW/2019.

Oferty należy składać do dnia 7.10.2019 r. 

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w zapytaniu ofertowym.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami dostępna jest do pobrania  TUTAJ

Zapraszamy!