Zapraszamy do składania ofert na budowę budynku Centrum B+R

Zapraszamy do składania ofert na budowę budynku Centrum B+R

Zapraszamy do składania ofert na budowę budynku Centrum B+R

(Zapytanie ofertowe nr 1/CB/2018). Termin składania ofert upływa w dniu 09.07.2018r.

Dokumentacja ofertowa do pobrania:

http://www.clovin.com.pl/files/upload/przetarg/2018/przedmiar_Etap_I_roboty_ogolnobudowlane.pdf
http://www.clovin.com.pl/files/upload/przetarg/2018/przedmiar_Etap_II_konstrukcje_stalowe.pdf
http://www.clovin.com.pl/files/upload/przetarg/2018/przedmiar_Etap_III_stolarka_okienna_i_drzwiowa.pdf
http://www.clovin.com.pl/files/upload/przetarg/2018/przedmiar_Etap_IV_branza_elektryczna.pdf
http://www.clovin.com.pl/files/upload/przetarg/2018/przedmiar_Etap_V_branza_sanitarna.pdf
http://www.clovin.com.pl/files/upload/przetarg/2018/przedmiar_Etap_VI_instalacje_odnawialnych_zrodel_energii.pdf
http://www.clovin.com.pl/files/upload/przetarg/2018/zalacznik_nr_1.doc
http://www.clovin.com.pl/files/upload/przetarg/2018/zalacznik_nr_2.doc
http://www.clovin.com.pl/files/upload/przetarg/2018/zapytnie_ofertowe_nr_1_CB_2018.pdf