Dostawca w ramach postępowania nr 3/POPW/2019 wyłoniony

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego nr 3/POPW/2019 na ,,Dostosowanie linii płynnej do nowej technologii - 1 komplet” wpłynęła oferta firmy:

  1. Kambion Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w 05-550 Czersk ul. Książąt Mazowieckich 20; data wpływu oferty 08.05.2019r., cena netto oferty: 1.273.500,00 PLN.

Oferta uzyskała 76 pkt. i została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji.

Dziękujemy za złożenie ofert.