Wyniki oferty dotyczącej Budowy Centrum B+R

Wyniki oferty dotyczącej Budowy Centrum B+R

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego na ,,Budowę Centrum B+R” wpłynęły następujące oferty:

I.    Etap I: Roboty ogólnobudowlane
W dniu 09.07.2018r. wpłynęła oferta firmy Wal-Bud Waldemar Cholewicki z siedzibą w 18-300 Zambrów ul. Rolnicza 25; cena netto oferty: 1.745.657,98 zł; gwarancja – 40 m-cy. Oferta uzyskała 100 pkt. i została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza.
 
II.    Etap II: Konstrukcje stalowe:
W dniu 09.07.2018r. wpłynęła oferta firmy Usługi Mechanika Pojazdowa Dariusz Sienicki z siedzibą 18-220 Czyżew ul. Kościelna 1; cena netto oferty: 445.223,39 zł; gwarancja: 42 miesiące. Oferta uzyskała 100 pkt. i została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza.
 
III.    Etap III: Stolarka okienna
Nie wpłynęła żadna oferta.
 
IV.    Etap IV: Branża elektryczna
 
W dniu 09.07.2018r. wpłynęła oferta firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego. Pomiary Dariusz Łubnicki z siedzibą 18-300 Zambrów ul. Ogrodowa 12; cena netto oferty: 339.928,89 zł; gwarancja: 60 miesięcy. Oferta uzyskała 100 pkt. i została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza
 
V.    Etap V: Branża sanitarna
 
W dniu 09.07.2018r. wpłynęła oferta firmy Usługi Mechanika Pojazdowa Dariusz Sienicki z siedzibą 18-220 Czyżew ul. Kościelna 1; cena netto oferty: 95.386,47 zł; gwarancja: 42 miesiące. Oferta uzyskała 100 pkt. i została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza.
 
VI.    Etap VI: Instalacje odnawialnych źródeł energii
W dniu 06.07.2018r. wpłynęła oferta firmy Thermo-Vent Sp. z o.o. z siedzibą: 18-400 Stare Kupiski ul. Łąkowa 3d, cena netto oferty: 598.000,00 zł; gwarancja: 60 miesięcy. Oferta uzyskała 100 pkt. i została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza.
 
Dziękujemy za złożenie ofert.