Regulamin turnieju piłki nożnej o Puchar Prezesa "Clovin" pod patronatem Burmistrza Czyżewa

Regulamin turnieju piłki nożnej o Puchar Prezesa "Clovin" pod patronatem Burmistrza Czyżewa

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZESA ''CLOVIN” S.A. POD PATRONATEM BURMISTRZA CZYŻEWA, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ DNIA 08.09.2018 GODZ. 13:00 NA BOISKU ORLIK W CZYŻEWIE UL. POLNA 5

  

I. Zgłoszenia przyjmuje Pan Robert Kamiński  pod nr tel. 508-939-546.
II. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc są zobowiązani do odbioru pucharów i nagród dn. 8 września 2018r.
III. Pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe „Dyplomy” za udział w turnieju.
IV. Najlepszy bramkarz i strzelec turnieju otrzymają pamiątkowe statuetki.

Postanowienia regulaminu:

a) mecze rozgrywane są szóstkami (w tym bramkarz), dokonywanie zmian w czasie gry systemem „hokejowym”. Tylko w wyznaczonej strefie zmian.
b) Czas trwania spotkania 12 minut bez przerwy.
c) Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach, powinni posiadać jednolite stroje sportowe, wskazane jest by stroje te były z numerami.
d) System rozgrywek: „każdy z każdym”; przy większej liczbie drużyn podział na grupy, a następnie faza finałowa. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 drużyn.
e) Zawodnicy nie mogą grać z wkręcanymi korkami. Dopuszczalne są mniejsze wkręty gumowe.
f) Spotkania rozgrywane są tylko piłką organizatora. Możliwość rozegrania spotkania piłką jednej z drużyn po zaakceptowaniu przez rywali oraz sędziego
g) Rzut od bramki wykonuje tylko bramkarz (wyłącznie rękami). Piłka jest w grze
po opuszczeniu pola karnego.
h) W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
- przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
- przy dalszej równości, organizatorzy ustanawiają dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty (w przypadkach gdy w grę wchodzi awans do dalszej fazy)

i) W rozgrywkach drużyna liczyć może maksymalnie trzech czynnych zawodników.
k) Drużyna liczyć może max 8 zawodników, którzy ukończyli 18 lat (możliwość udział zawodników, którzy ukończyli 15 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych).
l) W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.
m) Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.
n) Wymaga się od zawodników biorących udział w rozgrywkach okazania dowodu tożsamości.
o) Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi przed rozpoczęciem spotkania bądź w przerwie meczowej lub zakończeniu spotkania. Organizator niezwłocznie dokonuje sprawdzenia dowodów tożsamości, karty zgłoszeń. Zgłoszenie zastrzeżenia dopuszczalne jest najpóźniej do 5 minut po zakończeniu spotkania.
p) Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie drużyn, zastrzeżenia zgłaszane przez osoby "trzecie" nie będą rozpatrywane.
r) Zgłoszone zastrzeżenie które okaże się faktem organizator ma prawo ukarać drużynę walkowerem z jednoczesnym skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek. Jeśli drużyna przeciwna wyrazi zgodę na nie przyznanie walkowera wynik pozostaje bez zmian.
s) Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem należą do interpretacji przez organizatora.
t) Zawodnik otrzymujący żółtą kartkę opuszcza boisko na czas 3 minut, drugie upomnienie tego samego zawodnika żółtą kartką skutkuje okazaniem czerwonej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. Nie stosuje się kary pauzowania w kolejnym meczu. Po 3 minutach wejść może inny zawodnik.
u) Nie stosuje się spalonych.
w) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.  Zgłoszenie zespołu - drużyny do rozgrywek jednoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu.
 y) Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN.