Dostawca wyłoniony – zapytanie nr 4/2017

Dostawca wyłoniony – zapytanie nr 4/2017

Dostawca Modułu do linii do produkcji i konfekcjonowania kapsułek piorących i zmywających wyłoniony.

Informujemy, że na dostawę Modułu do linii do produkcji i konfekcjonowania kapsułek piorących i zmywających: Moduł do zamykania koncentratów w kapsułki w folii rozpuszczalnej – 1 komplet (zapytanie ofertowe nr 4/2017), została wybrana oferta firmy Cloud Corporation z siedzibą w USA, 424 Howard St.

Oferta tej firmy była najkorzystniejsza i uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 90 pkt.