Dostawca w ramach postępowania nr 4/POPW/2019 wyłoniony

,,Informujemy, że w ramach postępowania nr 4/POPW/2019 na dostawę: Wydmuchiwarki butelek – 1 komplet została wybrana oferta firmy:

General Plastics sp. z o. o., z siedzibą w 05-092 Łomianki, ul. Kolejowa 152

Data wpływu oferty 16.05.2019 r., cena netto: 3.170.000,00 PLN (brutto: 3.899.100,00 PLN),

Która uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 76,50 pkt.

Więcej ofert nie wpłynęło.

Dziękujemy za złożenie oferty.